BroGas och Biogas Gotlands anläggningar

BroGas biogasanläggning producerar ca 30 GWh biogas per år (motsvarande ca 3 miljoner liter bensin). Biogas framställs genom rötning i syrefri miljö. Gasen består av ca 60 procent metan och ca 40 procent koldioxid samt en mindre mängd svavelämnen.

På ön finns idag två uppgraderingsanläggningar (Lundbygatan och Färjeleden i Visby) samt fyra tankstationer för biogas med fordonsgaskvalitet – två i Visby samt en på norr och en på Sudret. För att möta den kraftiga ökningen av leveransvolymerna till kollektivtrafiken samt även den successivt ökade efterfrågan från övrig trafik har därtill kapaciteten på station Lundbygatan utökats.

Fler och fler Tänker om och Tänker nytt!
Efterfrågan på fordonsgas ökar successivt. Detta samtidigt som Arla sedan länge haft målsättningen att ställa om Visby-mejeriet till en helt fossilfri produktion. För att medverka till att Arla uppnår sitt mål samtidigt som större delen av den biogas som tidigare levererats till Arla successivt kan frigöras till den expanderande fordonsgasmarknaden har BroGas byggt en flisanläggning. En anläggning som sedan i mitten på februari 2021 förser Arla med hela mejeriets behov av fossilfri processånga och värme (ca 35 GWh, motsvarande 3,5 miljoner liter brännolja).

Anläggningen i Bro framställer biogasen med hjälp av ca 95 tusen ton substrat (processens råvaror) som kommer från öns rest- och avfallsprodukter så som exempelvis flyt- och fastgödsel, slakteriavfall, matavfall, kasserade rotfrukter, spannmålsrens, kasserat ensilage etc.

Det mest fantastiska är att av 95 tusen ton inkommande substrat utvinns inte bara högkvalitativt drivmedel motsvarande ca 3 miljoner liter bensin utan nästan lika många ton som tillförts processen återvinns som biogödsel (ca 90 tusen ton). Anledningen är att drivmedlet som utvinns är metan (CH4), en kolförening som endast utgör ca 5 viktprocent av inkommande substrat. Kolet som omvandlas till metan i biogasprocessen och därför inte kommer tillbaka till åkrarna med biogödseln tar växterna upp från luften via fotosyntesen. Biogasprocessen sluter därför kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi på ett mycket bra sätt.

Tack vare samarbetet med ett antal lantbrukare kommer drygt 70 tusen ton av Broanläggningens substrat från öns djurgårdar. BroGas hämtar gödsel och lämnar tillbaka lika mycket eller mer biogödsel.

Från anläggningen i Bro levereras biogasen via en gasledning till Visby där gasen antingen används för produktion av processånga och värme av Arla och Gotlands Slagteri alternativt förädlas till fordonsgaskvalitet (uppgraderas till ca 97 procent metan) av Biogas Gotland som i sin tur levererar den uppgraderad biogasen till fordonsgasmarknaden samt även till Gotlandschips.

Visby-anläggningen är därmed Arlakoncernens första helt fossilfria mejeri för mjölkpulverproduktion. Tack vare investeringen kan därtill biogasen som tidigare levererats till Arla (ca 16 GWh, motsvarande ca 1,6 miljoner liter bensin) successivt styras om till öns fordon i takt med att efterfrågan på fossilfria drivmedel ökar.

DRIFTTEAMET SOM ALDRIG VIKER NER SIG
Det här järngänget är BroGas och Biogas Gotlands kärntrupp som driftar, underhåller, felsöker, reparerar och därtill fixar mycket mer högt och lågt. Detta för att biogasanläggningen i Bro, uppgraderingsanläggningarna på Lundbygatan och Färjeleden i Visby samt våra fyra tankstationer och flisanläggningen på Arla fungerar dygnet runt året om.

Från vänster Mikael Palmgren, Johnny Viberg, Henrik Lindby, Erik Löfgren, Patric Hallgren och Hans Sundman.

En team-medlem har alltid jour och en i teamet agerar bakjour, oavsett om det är midsommarhelg eller julafton. Tack vare bred kompetens, kämpaglöd och kamratskap där alla i teamet ställer upp för varandra finns det alltid biogas för de gotlänningar som vill bidra till att göra Gotland lite grönare.

KOM GÄRNA PÅ STUDIEBESÖK!

Vi tar gärna emot studiebesök från skolklasser, föreningar, företag eller från alla och envar som är intresserad av våra verksamheter och energiomställning i allmänhet. Ett studiebesök tar ca 1-2 timmar och är kostnadsfritt.

Skicka in en intresseanmälan till info@biogasgotland.se eller ring oss på 070-226 00 60.

Pin It on Pinterest