Tanka biogas – så funkar det

Tanka biogas

Att tanka biogas är lika lätt som att tanka bensin, etanol, diesel, RME eller HVO – bara lite annorlunda och framförallt klart klimatsmartare och mycket miljövänligare.

1. Lossa munstycket från pumpen genom att vrida handtaget åt höger.

2. Fäst munstycket på bilen genom att vrida handtaget åt vänster.

3. Sätt i kortet i betalterminalen, slå din kod och välj pump.

4. Tryck på den gröna startknappen på pumpen. Tankningen tar ca 2-4 min.

När tanken är full lyser en grön lampa på pumpen. Vill du avsluta en tankning tidigare trycker du på den röda stoppknappen på pumpen. Du lossar munstycket igen genom att vrida handtaget åt höger, ett pysljud kan ibland höras.

Pin It on Pinterest