Tekniska basfakta

Biogas består av ca 60 procent metan och resten kretslopps-koldioxid

Nedan följer några intressanta teknisk basfakta om biogas.

 • Metan bildas av mikrober i syrefri miljö.
 • Förekommer på alla platser i organiskt material där syre inte förekommer, även kallad sumpgas, deponigas, gruvgas.
 • Gasen kallas biogas när den produceras industrimässigt.
 • Kemisk beteckning för metan är CH4.
 • Gasen är lättare än luft, luktfri, osynlig och inte giftig.
 • Metanets smältpunkt är minus 182,5 grader.
 • Biogas brinner saktare än bensin.
 • Metanets kokpunkt är minus 161,6 grader.
 • Biogas har som fordonsbränsle bäst miljöegenskaper av alla förnybara bränslen.
 • Vid förbränning av biogas bildas kretslopps-koldioxid och vatten (observera skillnaden mellan kretslopps-koldioxid och fossil koldioxid).
 • Biogas har högt oktantal (130).
 • Biogas som skall användas som fordonsbränsle skall renas till minst 97% metan.
 • Biogas kräver 5 gånger så stor volym vid 200 bars tryck jämfört med diesel för samma energimängd.
 • Biogas hanteras i slutna tankar (tuber) med 200-250 bars tryck.
 • Vid ren biogasdrift blir värmeutvecklingen större än vid diesel eller bensin.
 • Dieselfordon kan modifieras till att köras både på gas och diesel, så kallad duelfuel (5-15 % diesel vid fullast).
 • Biogas kan blandas med vätgas = Hythan. En inblandning av 8% Hytan ger 25% bättre bränsleekonomi, enligt försök med bussar i Skånetrafiken.

Pin It on Pinterest