LägstaPrisGaranti

Biogas Gotlands LägstaPrisGaranti innebär att du som kör på lokalproducerad Gotländsk biogas är garanterad ett snittpris – räknat på rullande tolvmånadersperiod (förklaring se nedan) – som är lika med eller lägre än bensinpriset.

Villkor för Biogas Gotlands LägstaPrisGaranti

Var tankas biogasen och för vilka volymer gäller garantin?
Biogasen ska tankas på Biogas Gotlands tankstationer och garantin gäller en bränslemängd på 2 500 kg lokalproducerad biogas per år (motsvarande ca 3 500 l bensin, för omvandlingstal se nedan).

Mot vilket bränsle jämförs biogasen och hur sker prisjämförelsen?
Priset för biogas jämförs med det rekommenderade riktpriset på bensin (95 oktan) obemannade stationer.Prisjämförelsen sker genom beräkning av snittpriset för rullande tolvmånadersperioder. Vid varje månadsskifte sker en ny snittprisberäkning för de senaste tolv månaderna.

1 kg biogas med fordonsgaskvalitet jämförs med 1,43 liter bensin (ger jämförelse av samma energimängd).

Exempel: Biogaspriset 25,65 kr/kg motsvarar bensinpriset 17,94 kr/l (25,65/1,43=17,94). Se vidare i faktarutan.

För snittprisberäkning, prisjämförelse och prishistorik, se länk i sidofältet.

Hur betalas en eventuell garanti ut?
Genom tilldelning av extra biogas. Är summan av prisskillnaden för dina tankningar t.ex. 500 kr får du ett tankkort laddat med 500 kr biogas som kan tankas på någon av Biogas Gotlands stationer.

För priskompensation, skicka information om aktuella tankningar (belopp och datum från bankkonto eller tankkvitto) tillsammans med bilens registreringsnummer och dina kontaktuppgifter till info@biogasgotland.se eller med post till Biogas Gotland, Box 1111, 621 22 Visby.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att maila eller ringa oss (info@biogasgotland.se, 070 226 00 60).

Aktuell prishistorik

Faktaruta

Orsaken till att 1 kg biogas jämförs med 1,43 liter bensin är att energiinnehållet i biogas med fordonsgaskvalitet är högre än i 95-oktanig bensin. Genom att jämföra 1 kg biogas med metanhalt 97 procent med 1,43 liter bensin, jämförs samma energimängd.

Vid högre metanhalt blir jämförelsen ännu förmånligare för biogasen. Vid en ökning av metanhalten från exempelvis 97 till 98 procent sjunker jämförelsepriset mot bensin med ca 0,30 kr/l. Orsaken är att högre metanhalt ger ökat energiinnehåll och därmed ökar omräkningsfaktorns värde. Vid lägre metanhalt gäller det omvända.

Biogas Gotlands målsättning är en metanhalt på mellan 97 och 98 procent.

Pin It on Pinterest