Tankning_Alva

LägstaPrisGaranti

Det är tufft att både vara bäst i miljöklassen och dessutom billigast…
…Biogas Gotland gillar läget och antar utmaningen tillsammans med Gotlands bilhandlare.

Biogas Gotlands LägstaPrisGaranti på biogas innebär att du som köper en gasbil hos någon av Gotlands bilhandlare och kör på fordonsgas framställd av lokalproducerad Gotländsk biogas är garanterad ett pris som är lika med eller lägre än bensinpriset.

Villkor för Biogas Gotlands LägstaPrisGaranti

Under vilken tidsperiod gäller garantin?
Garantin gäller under 3 år, dock högst en bränslemängd på 2 500 kg fordonsgas framställd av lokalproducerad biogas (motsvarande ca 3 500 l bensin, för omvandlingstal se nedan).

Var tankas fordonsgasen?
På Biogas Gotlands tankstationer.

Mot vilket bränsle jämförs biogasen och hur sker prisjämförelsen?
Priset för biogas jämförs med det lägsta av de rekommenderade riktpriserna på bensin 95 hos OKQ8 och Statoil.

1 liter bensin jämförs med 0,6983 kg fordonsgas (ger jämförelse av samma energimängd).

Exempel:
Gaspriset 20,61 kr/kg motsvarar bensinpriset 14,39 kr/l (20,61*0,6983=14,39).

För mer detaljerad information se faktaruta nedan.  För beräkning prisjämförelse och prishistorik, klicka här.

Hur betalas en eventuell garanti ut?
Genom tilldelning av extra biogas. Är summan av prisskillnaden för dina tankningar t.ex. 500 kr får du ett tankkort laddat med 500 kr biogas som kan tankas på någon av Biogas Gotlands stationer.

För priskompensation, skicka information om aktuella tankningar (belopp och datum från bankkonto eller tankkvitto) tillsammans med bilens registreringsnummer och dina kontaktuppgifter till info@biogasgotland.se eller med post till Biogas Gotland, Alva Gudings 369, 623 46 Hemse.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att maila eller ringa oss (info@biogasgotland.se, 070 226 00 60).

bildpaket_bilannons

Faktaruta
Orsaken till att 1 liter bensin jämförs med 0,6983 kg fordonsgas är att energiinnehållet i fordonsgas är högre än i 95 oktanig bensin. Genom att jämföra 1 liter 95 oktanig bensin med 0,6983 kg fordonsgas med metanhalt 97 procent, jämförs samma energimängd. Vid högre metalhalt blir jämförelsen ännu förmånligare för fordonsgasen. Vid en ökning av metanhalten från exempelvis 97 till 98 procent sjunker jämförelsepriset mot bensin med ca 0,30 kr/l. Orsaken är att högre metanhalt ger ökat energiinnehåll och därmed minskar omräkningsfaktorns värde. Vid lägre metalhalt gäller det omvända. Biogas Gotlands målsättning är en metanhalt mellan 97 och 98 procent i fordonsgasen du tankar.