Vad kostar det att köpa en biogasbil?

Att köpa en ny biogasbil är något dyrare än att köpa en bensinbil. Priset varierar mellan de olika märkena men räkna med att en ny gasbil kostar cirka 30 000 kronor mer än en bil som körs på fossila bränslen. Just nu är det väldigt förmånligt att köpa en begagnad gasbil eftersom många leasingbilar är på väg ut på den privata marknaden.

Miljöfordon.se får du hjälp med att hitta en gasbil som passar dig!

Var kan jag tanka?

Information finns under fliken Tankstationer.

Vad är biogas?

Biogas består från början av metan, koldioxid och vatten. Efter reningen består gasen av
97 procent metangas.

Vill du veta mer om biogas – läs kapitlet ”Teknisk basfakta”.

Är biogas ett förnyelsebart bränsle?

Ja, biogas är ett förnyelsebart bränsle till hundra procent.

Vad är det för skillnad på biogas och naturgas?

Den största skillnaden är att biogasen är helt förnyelsebar. Naturgasen produceras av fossila bränslen. Biogasen innehåller 100 procent metangas, naturgasen innehåller 90 procent metangas och resten propan och botangas (gasol).

Hur är tillgången på biogas om jag kör på fastlandet?

Om du kör i södra och mellersta Sverige är tillgången relativt god – i norra delarna av landet är det fortfarande glest mellan mackarna. Om du ska ut och bila i övriga Europa så har många länder välutbyggda nät av biogasmackar.

gasbilen.se hittar du mer info om var biogasmackarna finns i Sverige.

Finns det alltid tillgång till biogas på Gotland?

Ja, tillgången på biogas är mycket god på ön. Vårt samarbete med BroGas garanterar att det alltid ska finnas gas i pumpen.

Kommer biogasen på Gotland att räcka i framtiden?

Ja, den kommer att räcka. Som det ser ut idag skulle 30 till 40 procent av allt bränsle som vi förbrukar på ön kunna ersättas med biogas. Resten kan vi ta från lokalproducerad vindkraft och därmed bli självförsörjande på fossilfria bränslen.

Vilken miljönytta gör jag om jag kör på biogas?

Beräkningar som gjorts visar att miljöeffekten är över 100 procent. Om gasen tillverkas av gödsel kan effekten vara upp till 140 procent eftersom man då även reducerar utsläppen av metan som annars skulle ha läckt ut från gödselet.

Varför är biogasen skattebefriad?

För att den är förnyelsebar och inte släpper ut någon koldioxid. Därav finns det inga miljökostnader att betala.

Är biogasen på Gotland lokalproducerad?

Ja, om du köper biogas på Gotland så vet du att den är helt lokalproducerad. Så är det dock inte på andra platser i landet. Där blandar man ofta i naturgas som inte är lika miljövänlig.

Vad kostar fordonsskatten?

Gasbilar är klassade som miljöbilar och är därför skattebefriade under de tre första åren. Därefter betalar man bara en reducerad skatt som är mycket låg.

Hur lång tid tar det att tanka en personbil?

Det tar tre till sex minuter, vilket är något längre tid än vad det tar att fylla en tank med bensin. Å andra sidan är själva tankningen miljövänligare eftersom det inte krävs någon motor för att pumpa in gasen i bilen.

Hur många mackar finns det på ön?

Information finns under fliken Tankstationer.

Hur långt kommer man på en tankning?

Det varierar lite beroende på vilken bilmodell du har. Volkswagen Passat har en räckvidd på cirka 90 mil (45 mil på gas och 45 på bensin).

Är det farligt att köra biogas, kan det explodera?

Nej, det är inte farligare än att köra bensinbil. Risken för att bensin ska börja brinna vid exempelvis en kollision är större än att gas ska göra det eftersom gasen är flyktig och snabbt försvinner ut i luften.