Visste du att biogas består av metan och koldioxid?

Jo, så är det. Biogas består till 50-65 procent av metan och resten koldioxid.
Nedan har vi samlat en del intressant teknisk basfakta om biogas.

 • Metan bildas av mikrober i syrefri miljö
 • Förekommer på alla platser i organiskt material där syre inte förekommer, även kallad sumpgas, deponigas, gruvgas
 • Gasen kallas biogas när den produceras industrimässigt
 • Kemisk beteckning för metan är CH4
 • Gasen är lättare än luft, luktfri, osynlig och inte giftig
 • Metanets smältpunkt är minus 182,5 grader
 • Biogas brinner saktare än bensin
 • Metanets kokpunkt är minus 161,6 grader
 • Biogas har som fordonsbränsle bäst miljöegenskaper av alla förnybara bränslen
 • Vid förbränning bildas koldioxid och vatten
 • Biogas har högt oktantal (130)
 • Biogas som skall användas som fordonsbränsle skall renas till minst 97% metan
 • Biogas kräver 5 gånger så stor volym vid 200 bars tryck jämfört med diesel för samma energimängd
 • Biogas hanteras i slutna tankar (tuber) med 200-250 bars tryck
 • Vid ren biogasdrift blir värmeutvecklingen större än vid diesel eller bensin
 • Dieselfordon kan modifieras till att köras både på gas och diesel, så kallad duelfuel (5-15 % diesel vid fullast)
 • Biogas kan blandas med vätgas = Hythan. En inblandning av 8% Hytan ger 25% bättre bränsleekonomi, enligt försök med bussar i Skånetrafiken
 • Metan är en stark växthusgas, cirka 20 gånger starkare än koldioxid

 

Dokument

Produktdatablad Fordonsgas

Säkerhetsdatablad