Tanka biogas

Att tanka biogas är inte svårare än att tanka bensin eller diesel – bara lite annorlunda och mycket miljövänligare.

  • 1. Lossa munstycket från pumpen genom att vrida handtaget åt höger.
  • 2. Fäst munstycket på bilen genom att vrida handtaget åt vänster.
  • 3. Sätt i kortet i betalterminalen, slå din kod och välj pump.
  • 4. Tryck på den gröna startknappen på pumpen. Tankningen tar cirka 2-4 minuter.
  • 5. När tanken är full lyser en grön lampa på pumpen. Vill du avsluta en tankning tidigare trycker du på den svarta stoppknappen på pumpen. Du lossar munstycket igen genom att vrida handtaget åt höger, ett pysljud kan ibland höras.