Välkommen till Biogas Gotland

Från restprodukter till drivmedel
Biogas Gotland levererar lokalproducerad Fordonsgas framställd från ren Biogas. Biogasen levereras från företaget BroGas.

Biogasen från BroGas – som levereras via en 8 km lång gasledning – förädlas till fordonsgaskvalitet i Biogas Gotlands uppgraderingsanläggning i Visby. Uppgraderingsprocessen höjer rågasens metanhalt från ca 60 % till minst 97 %.

Biogas Gotland har idag fyra tankställen för biogas och fler kommer att öppnas, se vidare under fliken Tankstationer.

En bil, buss eller lastbil som tankar fordonsgas framställd av ren biogas släpper ut ca 90 % lägre mängd fossil koldioxid än ett jämförbart fordon som drivs med bensin eller diesel.

Grundare och ägare – Magnus Ahlsten
Biogas Gotland startades 2008. Förutom engagemanget i Biogas Gotland och BroGas driver Magnus Ahlsten ett lantbruk i Alva, strax söder om Hemse. Produktionen består av ägg, unghöns och växtodling.

Magnus vision är att Gotland på sikt ska vara ett fossilfritt samhälle där ca 40 procent av fordonsparken körs på lokalproducerad biogas och resten på el från gotländska vindkraftverk.

Magnus Ahlsten, ägare

Varför har du valt att satsa på biogas?
– Jag valde att satsa på biogas för att jag vill göra skillnad för miljön.

Hur ser du på framtidsutsikterna för biogasen på Gotland?
– Biogasen är här för att stanna.

Här kan du tanka

På Gotland finns fyra tankstationer för biogas.

Läs mer

Ladda ner apparna

Få snabb och smidig information om tankställen för fordonsgas, priser och vägbeskrivningar direkt i din mobil…

Läs mer