Brogas anläggning

BroGas biogasanläggning. Biogasen levereras via gasledning till Arla och tankstationen i Visby.

Mer och mer bioavfall samlas in och omvandlas till biogas vid BroGas biogasanläggning, allt från gödsel till komposten du slänger i soptunnan omvandlas till värdefull energi i form av luktfri biogas. Förutom som fordonsbränsle använder även Arla biogas istället för olja i sin tillverkningsprocess.

Vid biogasframställning bildas även näringsrik biogödsel. Biogödseln sprids på lantbrukets åkrar så att nya grödor kan växa med ökad kraft och minskat behov av konstgödsel.

 

KOM GÄRNA PÅ STUDIEBESÖK!
Vi tar gärna emot studiebesök från skolklasser, föreningar och företag för att berätta om biogasproduktionen och kretsloppet den ingår i. Från 19 april till oktober sker studiebesök tisdag-torsdag. Besöket tar ca 1-2 timmar och är kostnadsfritt. Av säkerhetsskäl gäller det max 25 personer per besök samt från åk. 9 och uppåt.

Skicka in en intresseanmälan till info@biogasgotland.se.