Brogas anläggning

BroGas biogasanläggning. Biogasen levereras via gasledning till Arla och Gotlands Slagteri samt till Biogas Gotlands uppgraderingsanläggning i Visby.

Mer och mer bioavfall samlas in och omvandlas till biogas vid BroGas biogasanläggning, allt från gödsel till komposten du slänger i soptunnan omvandlas till värdefull energi i form av biogas. Förutom som fordonsbränsle använder även Arla och Gotlands Slagteri biogas istället för olja i sina tillverkningsprocesser.

Vid biogasframställning bildas även näringsrik biogödsel. Biogödseln sprids på åkrarna så att nya grödor kan växa med ökad kraft och minskat behov av konstgödsel.

 

KOM GÄRNA PÅ STUDIEBESÖK!
Vi tar gärna emot studiebesök från skolklasser, föreningar och företag för att berätta om biogasproduktionen och kretsloppet den ingår i. Ett studiebesök tar ca 1-2 timmar och är kostnadsfritt.

Skicka in en intresseanmälan till info@biogasgotland.se eller ring oss på 070-226 00 60.